Liberalere har et stort tabu

av Sledge_Hammer in april 7, 2011
Kategorier Uncategorized

Det er av forholdsvis ny dato at jeg har stemt på DLF (det liberale folkepartiet).  Det er av enda nyere dato at jeg også har meldt meg inn i DLF.

DLF står for et fritt næringsliv, svært lav beskatning, sterk beskyttelse av privat eiedom og 100 % privatisert næringsliv; kort sagt laissez faire kapitalisme.  Så langt er alt bra.   Etter å ha diskutert med liberalere en del finner jeg likevel ut at de generelt har et enormt stort tabu.  Liberalere mener at alle kulturer er like gode, alle raser er like gode og like intelligente.   Liberalere mener tilsynelatende at alle kulturelle og etniske konflikter kan forsvinne hvis laissez faire inføres i samfunnet.   Kort sagt liberalere innrømmer ikke at nasjonalsosialister har rett i noenting som helst.

I denne sammenhengen har Sindre Rudshaug skrevet en utfordrende artikkel der han rett og slett generelt spør om akkurat du er en nasjonalsosialist. 

http://sindrerudshaug.vgb.no/2011/03/21/er-du-en-nasjonalsosialist/

Jeg syntes at Sindres artikkel var svært ensidig og jeg gav det følgende tilsvaret til Sindre:

“Så lang så bra, men dette betyr ikke at jeg ikke kan ha to tanker i hodet samtidig. Jeg legger faktisk noe annet i nasjonalsosialismen enn hva du gjør. Du skriver at NS ønsker å lage et velferdssamfunn i et visst land og at man forsøker å stenge alle andre lands borgere utenfor, fordi man har ikke råd til sosiale goder for alle de fattige som står utenfor. Jeg legger noe ganske annet i NS enn du. Jeg ser det slik at min og Hitlers forståelse av NS er ganske like faktisk og det går på at alle folkeslag ikke går like godt sammen. Jeg mener for eksempel at jøder er utspekulerte og at vanlige nordiske mennesker er for naive av natur til å leve sammen med jøder. Hvis det skulle skje, da ville jødene kuppe alle de gode jobbene i industrien og de ville kuppe alle de innflytelsesrike jobbene i politikken og dette ville føre til bare jødene ble rike og at alle landets etniske borgere ble fattige. Ooops, det er visst akkurat dette som har skjedd i USA i de siste hundre årene. Hvordan kan det ha seg at USA er inne i sin største økonomiske og moralske krise noensinne, nå som de «såkalt» intelligente jødene er så overrepresenterte i politikken og i ledelsen i privat næringsliv? 

En annen sak er det for eksempel vanlige afrikanere har en gjennomsnittlig intelligens på ca. 70 (bordeline tilbakestående). Det sier seg selv at afrikanere ikke er i stand til å hverken skape eller opprettholde en høytstående og human sivilisasjon. Hvis vi hadde fylt opp Norge med afrikanere, da hadde hele samfunnet degenerert tilbake til et fattig og kriminelt samfunn. Afrikanere stjeler for eksempel som ravner når det har vært en naturkatastrofe, mens japanere ikke stjeler fra andre i det hele tatt, selv om en naturkatastrofe legger så og si en hel by i ruiner. 

Slik kunne jeg har holdt på i beskrive folkeslag som ikke er kompatible med nordmenn. Hvis vi hadde fylt opp landet med folk som vi kaukasiere ikke er kompatible med, da hadde det til slutt blitt vi som hadde blitt de store taperne i egen nasjon. All erfaring viser for eksempel at inhomogene samfunn har et permanent høyt konfliktnivå. Er dette noe som vi ønsker? 

Baser på dette mener nasjonalsosialister at folkeslag og kulturer som vi ikke er kompatible med, rett og slett skal hindres fra å immigrere til hovedsakelig kaukasiske (nordiske) samfunn. Nasjonalsosialister mener da rett og slett at folk som passer sammen kulturelt og intelligensmessig skal lage et trygt og kjedelig samfunn som passer for bare dem. Dette kalles for en nasjonalstat og er en stat med forholdsvis homogen etnisitet og kultur. Hva som skjer med de som står utenfor; ja det bryr vi oss ikke så mye om, men de må lage samfunn som passer for dem, fordi de passer ikke inn i vårt samfunn. Det betyr ikke at nasjonalsosialister hater andre kulturer og folkeslag, men de rett og slett mener at like barn leker best og slik bør og må det være. 

Jeg for min del har altså noe sympati for NS i dette at nasjonalstater bør være forholdsvis homogene for å unngå et for høyt konfliktnivå og når det gjelder jøder for å unngå at vi blir slaver og leilendinger i eget land. 

Jeg kunne ha sagt noe mer om NS, men det får være til en annen gang”.

Som jeg kanskje burde har forventet fikk jeg et temmelig sært tilsvar fra Sindre der han ber meg bevise påstandene mine.  Ellers kan jeg ikke regne med å få inn flere kommentarer på hans blogg:

“Sledge Hammer

Jeg har ikke invitert på hans side – tilbakeping skjer automatisk når jeg henviser til hans innlegg. Hvordan det skjer vet jeg ikke.

“Jeg legger noe ganske annet i NS enn du. Jeg ser det slik at min og Hitlers forståelse av NS er ganske like faktisk og det går på at alle folkeslag ikke går like godt sammen.”

Når du beveger deg i så farlig farvann er det lurt å nyansere. Feks presisere at problemene er av kulturell, verdimessig og tenkningsmessig art, ikke pga gener.

“Jeg mener for eksempel at jøder er generelt utspekulerte og at vanlige nordiske mennesker er for naive av natur til å leve sammen med jøder.”

Og her er det tydelig hvorfor du ikke nyanserer. Dette er et rasistisk utsagn. Du tillegger jødene en egenskap som om den skulle være medfødt. Nordmenn har levd fint sammen med jøder siden de først innvandret. Årsaken er enkel: De har kvaliteter som gjør det godt å ha dem blant seg. De er fredelige, intelligente(ekstremt overrepresentert med nobelpriser), dyktige til å produsere, bærekraftige(de utgjør 13 millioner på verdensbasis selv om de har hatt 3000 år på å ekspandere – de har skjønt at det ikke nødvendigvis er det smarteste å få mange barn), osv. Jøder er velkommen til Norge, gjerne mange fler enn de vi har idag.

“Hvis det skulle skje, da ville jødene kuppe alle de gode jobbene i industrien og de ville kuppe alle de innflytelsesrike jobbene i politikken”

Du har åpenbart ikke forstått dette med at markedet etterspør dyktige industriarbeidere og dyktige politikere. Jødene hadde ikke kuppet noe som helst – markedet hadde sikret dem en rettmessig førsteplass. Og alle andre hadde stått fritt til å forsøke å konkurrere. Med slike utsagn viser du klart at du ikke har skjønt hva liberalisme dreier seg om.

“og dette ville føre til bare jødene ble rike og at alle landets etniske borgere ble fattige.”

Alle hadde tjent på å ha dyktige mennesker blant seg. Du tenker nullsumspill akkurat som nasjonalsosialister ikke kan frigjøre seg fra. Det finnes ingen øvre grense for produksjon og nye ideer.

“Ooops, det er visst akkurat dette som har skjedd i USA i de siste hundre årene. Hvordan kan det ha seg at USA er inne i sin største økonomiske og moralske krise noensinne, nå som de «såkalt» intelligente jødene er så overrepresenterte i politikken og i ledelsen i privat næringsliv?”

Årsaken til at USA skal ned er pengepolitikken – pyramidespillet. De har beskattet hele verden med dollar, de har drevet det stort i derivater, fremfor produksjon. De har en kriminell elite i seng med politikerne som tapper enorme ressurser fra skattebetalerne. Årsakene er mange og du finner sikkert noen jøder blant de kriminelle. Det betyr ikke at alle jøder er kriminelle. Slike enkle resonnementer tar jeg meg normalt ikke bryet med å forklare. Hvis du skulle finne på å komme med nye rasistiske påstander, så må du dokumentere dem ekstremt godt eller så slipper ikke kommentaren din ut.

“En annen sak er det for eksempel vanlige afrikanere har en gjennomsnittlig intelligens på ca. 70 (bordeline tilbakestående).”

Nye rasistiske påstander. Har du tallbelegg for å si slike ting?

“Det sier seg selv at afrikanere ikke er i stand til å hverken skape eller opprettholde en høytstående og human sivilisasjon.”

Det er vanskelig når nasjonalsosialister og rasister forsøker å holde dem nede så godt de kan.

http://e24.no/kommentarer/spaltister/holder-de-fattige-nede/3975721

“Hvis vi hadde fylt opp Norge med afrikanere, da hadde hele samfunnet degenerert tilbake til et fattig og kriminelt samfunn.”

Igjen mangler nyanseringer. Jeg kjenner ekstremt intelligente afrikanere som har vært i Norge i noen få år. De er altså afrikanere av fødsel og også av kultur og jommen meg er de mye smartere enn mange nordmenn jeg kjenner.

“Afrikanere stjeler for eksempel som ravner når det har vært en naturkatastrofe, mens japanere ikke stjeler fra andre i det hele tatt, selv om en naturkatastrofe legger så og si en hel by i ruiner.”

Poenget her er kultur, ikke gener. Hvis man lærer viktige ting som at andres eiendeler er deres, at man må klare seg selv, osv, så er det mindre naturlig å brått begynne med dette i noen situasjon. Nasjonalsosialisme dreier seg om at parasittene raner produsentene – ran er satt i system. Man tror at man har krav på andres eiendeler/produksjon. Det er så åpenbart for meg hvor grovt du har misforstått liberalisme.

“Slik kunne jeg har holdt på i beskrive folkeslag som ikke er kompatible med nordmenn.”

Og det hadde fortsatt med å være tullprat”

“Hvis vi hadde fylt opp landet med folk som vi kaukasiere ikke er kompatible med, da hadde det til slutt blitt vi som hadde blitt de store taperne i egen nasjon. All erfaring viser for eksempel at inhomogene samfunn har et permanent høyt konfliktnivå. Er dette noe som vi ønsker?”

Nå er du ikke helt på jordet. Homogene samfunn fungerer bedre, fordi man lettere ser på de andre som en forlenget del av seg selv. Det er bare viktig å forstå at dette er kulturelt, ikke biologi. Vi må ta oss tid til å lære opp, sette grenser, se hvem vi lett kan blande oss med. Jøder/israelere er helt uproblematiske og kunne ha blitt en ressurs hvis de innvandret. Desverre så har vi altfor mange jødehatere blant nasjonalsosialistene, så få ønsker å komme til Norge.

“Baser på dette mener nasjonalsosialister at folkeslag og kulturer som vi ikke er kompatible med, rett og slett skal hindres fra å immigrere til hovedsakelig kaukasiske (nordiske) samfunn.”

Nasjonalsosialister i dagens Norge mener at nordmenn har mer rett til å ha det godt enn andre og sørger for å holde fattige nede. De begrunner ikke dette med raseforskjeller. De gjorde det før. Karl Evang, kjent arbeiderpartipolitiker med 34 år som helsestatsråd for Arbeiderpartiet fra 1938 til 1972 var kjent raseteoretiker. Arbeiderpartiets steriliseringspolitikk demonstrerer også deres tidligere forkjærlighet for slike rasistiske tanker.

“Nasjonalsosialister mener da rett og slett at folk som passer sammen kulturelt og intelligensmessig skal lage et trygt, grått og kjedelig samfunn som passer for bare dem. Dette kalles for en nasjonalstat og er en stat med forholdsvis homogen etnisitet og kultur. Hva som skjer med dem som står utenfor; ja det bryr vi oss ikke så mye om, men de må lage samfunn som passer for dem, fordi de passer ikke inn i vårt samfunn. Det betyr ikke at nasjonalsosialister hater andre kulturer og folkeslag, men de rett og slett mener at like barn leker best og slik bør og må det være.
Jeg for min del har altså noe sympati for NS i dette at nasjonalstater bør være forholdsvis homogene for å unngå et for høyt konfliktnivå og når det gjelder jøder for å unngå at vi blir slaver og leilendinger i eget land.
Jeg kunne ha sagt noe mer om NS, men det får være til en annen gang.”

Du befinner deg muligens i 1930 eller noe sånt. Jeg snakker om dagens nasjonalsosialister. Arbeiderpartiet, SV, senterpartiet, KrF, Venstre, Høyre og delvis FrP.

Og påminnelse: Rasistiske påstander fra din side, uten ekstrem god dokumentasjon som kan diskuteres vil ikke slippe inn på bloggen min.”

Som sagt syntes jeg at Sindre fremdeles egentlig ikke debatterer påstandene mine.  Han bare rakker ned på dem, uten egentlig å debattere eller logisk tilbakevise dem.  

Jeg sendte deretter de følgende kommentarene til Sindre for å underbygge/bevise påstandene mine:

Hei Sindre, 

Du skriver som følger: «Er du en nasjonalsosialist?» 

«Mine ideer er alltid åpne for debatt, så hvis dere skulle være uenige». 

Du kommer med ei temmelig kraftig utfordring når du spør folk direkte om de er nasjonalsosialister, samtidig som du indikerer at du er åpen for diskusjon. Når jeg svarer på utfordringen din, da skriver du likevel temmelig fort som følger: «Hvis du skulle finne på å komme med nye rasistiske påstander, så må du dokumentere dem ekstremt godt eller så slipper ikke kommentaren din ut». 

Alt dette er greit nok, men husk på dette «You can’t have it both ways». Du kan ikke i det ene øyeblikket komme med ei kraftig utfordring og late som om du er åpen for andre synspunkter, samtidig som du alene tillater deg det privilegiet at du diktatorisk skal avgjøre hvilke synspunkter og påstander som er sannferdige og hvilke som ikke er akseptable. Dette virker noe uredelig på meg, men du mener kanskje at det ikke finnes noen som helst sannhetsgehalt i det som jeg hevder. 

Jeg ser det som et meget sterkt indisium på at jøder er utspekulerte og konfliktskapende, uten å være spesielt spesielt intelligente når de i USA dominerer staten og næringslivet mer og mer i de siste hundre årene, samtidig som USA gradvis beveger seg mer og mer mot et moralsk og økonomisk kollaps. Dessuten har USA beveget seg mot å bli en politistat og et fascistisk styresett, nærmest 100 % i fase med at jødene har fått mer og mer makt. Hvis du ikke ser en sammenheng her, da mangler du også evnen til å se det store bildet. At du anser det at jødene dominerer på et synkende skip som et tegn på at de er over gjennomsnittlig glupe og skapende, er i hvertfall helt uforståelig for meg. 

Et annet meget sterkt indisium på at jødene er skadelige for enhver nasjon der de tillates å oppholde seg er Tyskland. Tyskland etter den andre verdenskrigen kom umiddelbart inn i en meget sterk og langsiktig høykonjunktur. Tyskland opplevde det som kalles for «Wirtschaftswunder» helt uten hjelp av jøder, fordi det på 40, 50, og 60 tallet stort sett ikke fantes jøder i Tyskland. Hvordan kan det ha seg at Russland, USA og England der det krelte av jøder i innflytelsesrike stillinger i etterkrigstiden, ikke på noen som helst måte opplevde en slik kraftig høykonjunktur som Tyskland opplevde? «Wirtschaftswunder» i Tyskland beviser utenfor enhver tvil at nordiske mennesker (kaukasiere) utmerket er i stand til å skape en nærmest utrolig økonomisk og teknisk langvarig oppganstid, uten som som helst hjelp fra de «såkalt «intelligente jødene». 

Det finnes dessuten tusenvis av sider på Internett som dokumenterer jødenes onde oppførsel i mange sammenhenger. Her er bare av mange eksempler: 

The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime: 

http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html 

«Alle hadde tjent på å ha dyktige mennesker blant seg. Du tenker nullsum spill akkurat som nasjonalsosialister ikke kan frigjøre seg fra. Det finnes ingen øvre grense for produksjon og nye ideer». 

Som du ser fra linken ovenfor var den russiske revolusjonen og bolsjevismen dominert av jøder. Dersom jødene hadde vært dyktige til å løse praktisk problemer, da hadde Sovjetsamveldet vært en av de rikeste statene på jorden og ikke en av de statene der gjennomsnittlig levestandard for folk flest var svært lav. Jeg er forøvrig enig i at dyktige mennesker hever livskvaliteten for alle, ikke bare for de dyktige”.

Nå blir det tydeligvis klart for Sindre at han er i ferd med å tape diskusjonen med meg fullstendig og han nekter å ta inn min dokumentasjon og verifikasjon i sin blogg.  Han skriver likevel at har kan tenke seg å fortsette diskusjonen på min blogg.  Herved tar jeg altså imot han utfordring og ber Sindre om å fortsette diskusjonen på min blogg.  Siden både Sindre og jeg sannsynligvis er liberalere (tilhengere av laissez faire kapitalisme), så er vi jo enige om ganske mye og vi er i stor grad politiske forbudsfeller.  Hvis Sindre er redelig nok til å fortsette diskusjonen på min blogg, så skal jeg derfor høvisk og høflig gi ham en anledning til enten å innse at han tar feil, eller til å tape diskusjonen med meg 100 %.  Jeg lover at jeg skal ikke være ufin mot ham, eller drive “ad hominem” angrep mot ham.  Jeg skal logisk og vha. fakta plukke argumentasjonen hans fullstendig i fillebiter.

Jeg venter nå på Sindres eventuelle forsøk på å motbevise at jeg har rett.  Jeg kommer likevel med en advarsel og det er at de aller aller fleste som utfordrer meg i en logisk og saklig diskusjon taper fullstedig før det har gått 5 minutter.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Mange idioter tenker ikke bedre enn en idiot

av Sledge_Hammer in august 13, 2009
Kategorier Uncategorized

Artikkelen nedenfor er kommentarer til Onar Åms artikkel:

DLF vil gjeninnføre bevisbyrde for bruk av vold 

Du mener det godt, men dessverre tenker ikke mange idioter bedre enn en idiot. 

La oss ta et aktuelt eksempel. I grunnloven står det faktisk at vi har ytringsfrihet i Norge, men vi har likevel en vanlig lov som forbyr reklame for politiske partier på TV. Et glimrende eksempel på at vi har en vanlig lov som ikke bare strider mot grunnloven, men som også strider mot menneskerettighetene. La oss se litt på hvor mange statlige og offentlige instanser loven mot TV reklame har vært igjennom uten å bli stoppet, fordi den strider mot grunnloven. 

Først har vi forslagsstilleren som er en vanlig stortingsrepresentant. Han burde absolutt ha skjønt av seg selv at det ikke er tillatt å fremme en lov som er imot grunnloven. Likevel gjør han det.  Rettferdigheten feilet altså i første instans.  Deretter skal det stemmes over loven på stortinget.  Mer enn 75 stortingsrepresentanter må ha stemt for loven.  75 idioter på stortinget, vet altså heller tilsynelatende ikke at ingen vanlige norske lover kan være i strid med grunnloven. 

Deretter vedtas loven av kongen i statsråd, men hva inn i svarte granskauen er det som feiler med kongen.  Han også signerer loven, selv om den eneste jobben hans er å kjenne til grunnloven og han skal nekte å signere lover som strider mot grunnloven.  Det er virkelig et dårlig skussmål for kongen.  Man burde nesten forvente at han kjenner til den forholdsvis korte grunnloven i det kongeriket som han er overhode for. Tough luck.  I tredje instans så ble også loven mot reklame på TV akseptert. 

La oss gå videre.  TV Vest viser politisk reklame på kanalen sin og de anmeldes til politiet for å ha brutt loven mot reklame.  Politiet sender saken videre til byretten.  Politiet som er utøvende myndighet, kjenner altså heller ikke til at grunnloven sikrer tale og ytringsfrihet.  Saken kommer opp i byretten og TV Vest dømmes.  Dommeren i byretten har god anledning til å avvise hele saken, med henvisning til at frimodige ytringer ere tillatte for enhver, men heller ikke han kjenner til dette. 

Saken går videre til tingretten der TV vest også dømmes. 

Endelig går saken til høyesterett som naturligvis kjenner til at grunnloven siker ytringsfrihet.  TV Vest blir sikkert glatt frikjente?  Tenk om igjen.  De dømmes for å ha forbrutt seg mot loven som forbyr politisk reklame på TV.  Resten av historien kjenner vi.  TV Vest blir til slutt frikjente i menneskerettighetsdomstolen.  Likevel kan TV kanalene ikke sende politisk reklame, ganske enkelt fordi kulturminister Trond Giske med diktatorisk fullmakt bare sier at politisk reklame på TV er uansett ikke tillatt, ganske enkelt fordi jeg med mine diktatoriske fullmakter sier at det er slik. 

Ytringsfriheten har altså tapt gjennom i alt 7-8 statlige og offentlige instanser, men Onar mener altså at grunnloven vil stå sterkere dersom alle lover går testes av høyesterett før de eventuelt blir gyldige.  Dette er typisk sosialistisk tenkning.  Dersom en hel haug med offentlige instanser har gjort en elendig jobb, da oppløser man ikke ganske enkelt alle instansene, med den begrunnelse at alle sammen har gjort en elendig jobb.  Neida, da skal man bruke enda mer penger og offentlige ressurser på å innføre enda et nytt saksbehandlings nivå. 

Hva er det som alltid får politikere til å tro at en sak som ikke har fått et heldig utfall i flere statlige instanser, automatisk skal få et heldigere utfall dersom det innføres enda en ny saksbehandlings instans? Dette er helt absurd og jeg kan bare si lykke til til Onar dersom han mener at en automatisk test i høyesterett vil føre med hensiktmessige lover og mer frihet for vanlige folk. Det blir nesten som å innbille seg at dersom en bukk ikke klarer å passa havresekken, da vil to bukker klare det. Dersom to bukker ikke klarer å passe havresekken, da vil 3 bukker lykkes osv.  Problemet er mange maktmennesker ikke tenker bede enn et manktmenneske.  Siden nesten alle politikere og offentlig ansatte faktisk er inkompetente i beste fall og psykopater i verste fall, så nytter det bare ikke å dynge på med flere kontrollinstanser.  Utfallet for den lille mann i gata blir like negativt uansett.

I privat næringsliv, som jeg jobber i, der har vi noe som kalles for kontraktorer.  Kontraktorene har en temmelig usikker stilling.  De leies inn til å utføre et bestemt oppdrag.  Dersom kontraktoren har en uheldig hånd med oppdraget, da kan han i mange tilfeller sies opp på få dagers varsel.  Ingen ved sine fulle fem i det private næringslivet, ville ansette flere og flere folk fra det samme utleiefirmaet dersom jobben ikke ble utfør bra. 

Slik tenker likevel politikerne. Desto dårligere jobb statlige of offentlig ansatte gjør, desto sikrere er jobben deres og desto flere mennesker leies inn til å gjøre den samme jobben. 

Det ideelle ville derfor være at folk flest kunne stemme direkte både på kommuneansatte, ansatte i politiet, staten og i høyesterett.  Dersom det er noen av disse folkene som gjør en dårlig jobb for folket som faktisk er både oppdragsgiver og den som betaler for tjenestene over skatteseddelen, så er det rett ut fra den betrodde stillingen ved neste korsvei. 

Onar skal likevel ha den rosen at hans intensjoner er eksemplariske.  Jeg tror at det trengs mye mer dyptgripende forandringer i det norske samfunnet, enn hva han foreslår i artikkelen «DLF vil gjeninnføre bevisbyrde for bruk av vold», for å oppnå mer frihet for privat næringsliv og for vanlige folk. 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Not gonna Happen, ever!

av Sledge_Hammer in juli 23, 2009
Kategorier Uncategorized

Den følgende artikkelen er også mine kommentarer på en artikkel som Onar Åm har skrevet “Klart sosialisme fungerer i praksis”.  Det som jeg skriver nedenfor er likevel ikke et tilsvar denne gangen, men et forsøk på oppmuntring og å vise sympati.  Min artikkel kan leses alene, men den som måtte være interessert kan likevel dra fordel av å lese Onars artikkel først: “Klart sosialisme fungerer i praksis”.

Jeg vet ikke om Onar har skrevet artikkelen «sosialisme fungerer» i et anfall av depressivt tungsinn. Det kan jo skje med den beste.  Etter å ha studert sosialismens historie i en del år, så har jeg likevel kommet frem til at sosialistene aldri noensinne kommer til å skape et samfunn som er i nærheten av det kapitalistiske, når det gjelder verdiskapning og livsutfoldelse.  Sosialismen har vært forsøkt utallige ganger i mange forskjellige samfunn i hele den 10 000 års kjente verdenshistorien.  Sovjetsamveldet gikk til grunne av akkurat samme årsak som Romerriket.  USA er i ferd med å råtne på på rot av akkurat samme årsak som Sovjetsamveldet gjorde det.  Det samme skjedde med Sverige på slutten av 1900 tallet, da hele landet hold på å gå konkurs pga. overhåndtakende sosialisme, intervensjon i privat næringsliv og et vanvittig høyt skattenivå. 

Selv om sosialismen altså har vært forsøkt utallige ganger i verdenshistorien, så han suksessraten i det lange løp vært nøyaktig null prosent.  Ikke en eneste gang har sosialismen over lengre tid klart å skape noe annet enn en tilværelse på eksistensminimum for sine ofre.  Dette er det beste man kan forvente.  I verste fall så lever ikke sosialismens ofre en gang på eksistensminimum.  De rett og slett bare svelter i hjel. 

Det er kanskje dette Onar mener med at det er klart at sosialismen kan fungere. Hvis han mener at sosialistene kan klare å holde på makta i en lang periode, samtidig som de akkurat så vidt lykkes med å brødfø sine ofre på sultegrensen og med å bygge noen dårlige og bittesmå boliger for folk flest, så kan han ha rett i det. 

Hvis Onar mener at sosialistene kan komme i nærheten av den levestandarden, som man kan i et kapitalistisk samfunn, så kommer dette ikke til å skje noensinne.  Jeg har noen venner som riktignok under sterkt press innrømmer at Sovjetsamveldet ikke en gang var i nærheten av å skaffe den levestandarden for sine folk, som alle andre mer kapitalistiske samfunn ikke hadde noen som helst problemer med å lykkes med.  Disse vennene mine hevder også at «det var ikke ekte sosialisme» som ble gjennomført i Sovjet.  Systemet ble kuppet av onde mennesker, men neste gang, når bare de kloke, snille og rettferdige folkene kommer til makta i i et sosialistisk samfunn, da vil sosialismen bli en suksess.  Lykke til, kan jeg bare si. Dere har 10 000 års empirisk erfaring imot dere, som sier at sosialismen aldri kan bli noe annet enn mislykket. 

Man må huske på at det aldri er de intelligente, rettferdige, kreative og arbeidsomme menneskene som kommer til makta i de sosialistiske systemene.  Det er så og så uten unntak idiotene, psykopatene og de fullstendig inkompetente og maktgale menneskene som kommer til toppen av maktpyramiden i de sosialistiske systemene.  Siden det alltid ender på den samme måten, så kan man trygt si at sosialismen alltid kommer til å mislykkes. 

Ett eksempel på den kvaliteten på de folkene som kommer seg opp og frem i politikken er den forhenværende forsvarsministeren Kristin Krohn Devold.  Hun rotet noe forferdelig og hadde ikke den aller minste anelse om hvor mange milliarder kroner forsvarets utgifter var i pluss eller minus i forhold til budsjettet.  Kristin hadde ramlet av lasset allerede tidlig i første klasse, da man gikk gjennom addisjon og subtraksjon.  Hun er likevel et godt eksempel på den ekstremt lave kompetansen som politikere flest besitter.  Hvordan kan denslags mennesker forvalte et helt samfunn og likevel skape en brukbart høy levestandard?  Det er utenkelig.

 Et annen eksempel på politikernes og makthavernes kolossale inkompetanse er de vanvittig tåpelige påfunnene som Gorbatsjov hadde før hele systemet i Sovjet råtnet fullstendig på rot.  Dette har interesse både for deg og dine lesere, dersom dere mister motet og tror at sosialistene noensinne kommer til å få sosialismen til å fungere.  De som har interesse, kos dere med «The Decline and Fall of Gorbachev and the Soviet State»:

De som måtte lure på om de opprinnelige pilgrimene som utvandret til  USA var sosialister, eller tilhengere av “Laizzes Faire” kan sikkert få utbytte av å lese artikkenen “What Really Happened at Plymouth“.   Sannheten er at pilgrimene, eller i hvert fall de maktglade lederne blant dem, rett og slett var sosialister.  De innførte et sosialistisk system med en gang de kom til Amerika og mange rett og slett sveltet i hjel før man begynte å praktisere respekt for privat eiendom.  Dvs. hver familie er bare ansvarlig for å dyrke SIN EGEN jord, og har ikke noe ansvar for å dyrke på kollektivt eiet jord.  Det var det at lederne blant pilgrimene tvang nybyggerne til å dyrke opp kollektive jorder, som var den egentlige årsaken til at nesten hele nybyggerkolonien sveltet i hjel, før de tok til fornuft.  

 PS! I sin blogg har Onar kommentert slik at han egentlig mente som følger: “Jeg mener at sosialismen kan “fungere” i den forstand at på et eller annet tidspunkt er sosialistene så flinke til å kontrollere mennesker at de klarer å omforme hele samfunnet til et ugjennomtrengelig fengsel”, noe som jeg selvfølgelig er enig i.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Falske anklager om voldtekt er ikke sjeldne

av Sledge_Hammer in juli 17, 2009
Kategorier Uncategorized

Dette er et et tilsvar på Onar Åms artikkel “Det sterke kjønn”:

http://onarki.vgb.no/2009/07/det-sterke-kjønn/

Falske anklager om voldtekt er ikke sjeldne

Når jeg søker på google med søkestreng “false accusation of rape” får jeg  557 000 treff.  Dette er et kjent problem og advokater i USA har til og med nettsider der de gir råd om hva menn skal gjøre dersom de faller som offer for for falske voldtektsanklager.  Jeg har sett igjenom noen siden om dette og finner at ganske vitenskapelige undersøkelser om dette angir at mellom 40 og 60 % av alle anklager om voldtekt rett og slett er falske. 

Jeg mener at reell prosentandel er høyere, fordi ankager om voldekt når jentene er for fulle til å si nei, ikke bør kategoriseres som voldtekt i det hele tatt.  Jenta må selv ta ansvaret dersom hun blir så indisponert i fylla, at hun ikke har kontroll på hva hun gjør.   Også i tilfeller der jentene driver med utagerende festing, danser nakne på spritcruise på Ayia Napa, må jentene selv stort sett ta ansvaret selv  dersom gutter utsetter dem for uønsket sekuell oppmerksomhet.

 http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=568767

Her er noe linker til seriøse internett sider som drøfter problemet med falske voldteksanklager:

 http://battlinbog.blog-city.com/false_rape_accusations_are_not_rare.htm

 http://debatt.sol.no/node/7813121

Onars spørsmål:

Jeg vil anta at frivillig gruppesex er like vanlig blant vanlig norske ungdom som blant pakistanske. Hvorfor er det da nesten bare pakistanske menn som er involvert i gruppevoldtektsanklager? Er alle norske jenter rasister? Dette mønsteret finner man jo ikke bare i Norge men i mange forskjellige land. Er det en verdenskonspirasjon mot unge muslimske menn blant unge jenter som vil redde sitt gode navn og rykte?

Jeg har ikke så god kunnskap om de motspørsmålene som du stiller og skal bare kommentere kortfattet.  Jeg har ikke på noen som helst måte antydet at norske jenter er rasister.  Langt derifra.  Når det gjelder den konkrete saken i mediene, der en gjeng med utenlandske gutter ble anmeldte for gruppevoldtekt, så virker det mer som om jenta definitivt ikke er rasist.  Det kommer vitterlig frem i media at jenta hang sammen med denne guttegjengen og hadde hatt frivillig sex med de guttene av utenlandsk herkomst ved flere anledninger.  Fra media viser det seg også etter hvert at min første magefølelse i denne saken var korrekt.  Det dreiet seg om frivillig gruppesex, der jenta, sannsynligvis i panikk,  brukte voldteksanklagen for om mulig å redde sitt rykte, da foreldrene hennes fant ut hva hun holdt på med.

Om utenlandske gutter med muslimsk bakgrunn voldtar jenter oftere enn etnisk norske gutter, så gjør de kanskje det.  Kanskje, kankje ikke.  Jeg kjenner for lite til omstendighetene i de norske sakene til at jeg skal si noe bastant om dette, men jeg tar deg vel stort sett på ordet dersom du sier at det er slik.  Vi får ta akkurat denne diskusjonen ved en senere anledning. 

 Ufyselige meninger:

Jeg synes at det er trist når noe beskylder meg for å ha ufyselige meninger.  De siste dagenes reportasjer i VG om hvordan norske jenter oppfører seg på sex og fylleturer til blant annet Ayia Napa burde være dokumentasjon god nok på at de “anstendige og tekkelige” norske jentene finner på litt av hvert i de to uke da de var på ferie og ikke kom på kveldsmøtene i Misjonskirken.

Jeg har fått min egen blogg nå og oppfordrer de som skulle mene at jeg har ufyselige meninger til å utfordre meg på min egen blogg.   Link til min blogg: http://jobjo.vgb.no/2009/07/17/kj%c3%b8nnsroller/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hvorfor ble dama ikke forgiftet?

av Sledge_Hammer in juli 12, 2009
Kategorier Uncategorized

Dagbladet hadde den 10/7/2009 er artikken om en fyr som angivelig hadde kjøpt nok Zyklon B til å drepe 42 000 mennensker.  Imponerende. 

Historien i Dagbladet har en signifikans som ser ut til å ha gått de fleste kommentatorene hus forbi.  Det viktige spørsmålet her er ikke at tidligere ektefeller forsøker å ta livet av hverandre.  Dette skjer hele tiden.  Det er interessant, men heller ikke så viktig at ektemannen som er mørkhudet forsøkte å å ta livet av eksen sin, som er etnisk svensk.

Hva er det da som er viktig, men som ingen enten ikke legger merke til, eller våger å nevne?  Det som virkelig betyr noe i denne saken er at dama ikke ble forgiftet av å bli eksponert for Cyanid i fast form.  Ved et tilfelle plasserte eksmannen Zyklon B (cyanid i fast form) rett under nesa hennes da hun sov.  I et annet tilfelle plasserte han en stor dose Zyklon B inne i bilen hennes, som faktisk har et forholdsvis lavt luftvolum.  Hvorfor hverken døde dama, eller ble forgiftet da hun ble langvarig eksponert mor Zyklon B?

Den sannheten som ingen våger å nevne er at Zyklon B rett og slett ikke er giftig i romstemperatur.  Dette av den enkle grunn at Zyklon B ikke fordamper ved romstemperatur.  Sannheten rett og slett at Zyklon B hverken fordamper eller avgir giftige damper ved normale omgivelsestemperaturer. 

Nå har vi jo i mer enn halvt århundre blitt tutet ørene fulle med at jøder ble gassede ved at de ble stuet sammen i et kaldt rom i en kjeller og at man drysset Zyklon B ned i et hull i taket.   Etter få minutter hadde de giftige gassene tatt livet av jødene.  Jeg tror ikke at jødene ble gassende på denne måten, fordi det hadde tatt uendelig lang tid å ta livet av dem ved å eksponere dem mot Zyklon B i et kaldt rom.  Zyklon B hadde rett og slett ikke fordampet og heller ikke avgitt giftige gasser.  Jødene hadde før dødd av oksygenmangel, noe som kanskje kan ha skjedd, dersom de ble gassende i det hele tatt.  Jeg tror ikke at jøder ble gassede i det hele tatt i tyske konsentrasjonsleirer under den andre verdenskrigen, men enhver har naturligvis lov til å tolke de faktaene som finnes om dette slik som han anser er mest korrekt.

Når vi ser på gamle avlusningskammere for å desinfisere tøy og sengetøy, ser vi at det alltid er en ovn eller ei vamluftsvifte i rommet for å øke temperaturen så mye at Zyklon B fordamper.  Uten fordampning ingen giftig gass.  Hvis vi ser på et gasskammer for å henrette mennesker i et fengsel ser vi at alle dørene er kjempetette for å unngå at giftig gass siver ut fra rommet og tar livet av tilskuerne, som tross alt ikke skal henerettes.  I gasskammere i USA legger man dessuten Zyklon B (Cyanid) i et kar med saltsyre for å få igang en kraftig utvikling av dødelig cyanidgass.  Noe slikt har vi aldri i noen forbindelse hørt om i alle historiene om gassing av jøder under den andre verdenskrigen.  Bare det at ingen nevner at Zykon B ble lagt i syre (f.eks saltsyre) for å få igan utviklingen av dødelig gass, er meget suspekt i seg selv, og vitner om at hele historien er oppspinn.

Det er faktisk noen som har stengt seg selv inne sammen med en kraftig dose med Zyklon B i et nesten lufttett rom for å bevise at det i romstemperatur ikke er spesielt giftig å oppholde seg sammen med Zyklon B i pulverform.  Se filmen om dette eksperimetet på Youtube.  Ingen av de som utførte eksperimentet med å oppholde seg sammen med Zyklon B tok noen skade av det.

Zyklon-B test on humans

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Mine absolutte, udiskutable og dessuten ugjendrivelige sannheter

av Sledge_Hammer in mai 30, 2009
Kategorier Uncategorized

 Den intelligente og genuint underholdende amerikanske radioshow verten Rush Limbaugh har laget noe som han kaller for ’Undeniable Truths of Life’.  Hans sannheter kan du lese for eksempel her: 

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1140209/posts

 eller her:

http://www.lectlaw.com/files/cur52.htm

 Jeg må innrømme at jeg har hørt en del på Rush Limbaugh, og til å begynne med ble jeg imponert av hans bombastiske og skråsikre uttalelser.  Etter hvert har jeg oppdaget at han er forutinntatt og intellektuelt uredelig.  Derfor hører jeg ikke på hans radioprogrammer lenger.  Uansett så har jeg blitt inspirert av Rush Limbaugh til å forfatte mine egne udiskutable sannheter.  De følger her:

 1.   I utgangspunktet skylder du ingenting til samfunnet og samfunnet skylder ingenting til deg.

Du skylder ingenting til staten og den eneste grunnen til at staten kan tvinge skatt ut av deg er at den kan bruke makt mot deg og sette deg i fengsel hvis du ikke betaler.  Politikere og sosialister forsøker med fine ord og vendinger å forsvare at vanlige folk skylder skatt og avgifter til staten.  Dette gjør politikerne som oftest for å mele sin egen kake og ikke fordi de har noen ekte omsorg for tapere og fattige.  Husk også at ingen skylder noe til deg.  Dette er både skremmende og spennende på en gang.  Derfor er det beste for deg at du bør skaffe deg en ærlig jobb, hvis du vil at noen skal gi penger frivillig til deg.

 2. Folk som snakker usant, lyger ikke hele tiden, men de sier noen sannheter for å få tillit og innimellom sannhetene fletter de inn ei troverdig løgn. 

 3.  Folk som ikke kan forklare ei problemstilling kortfattet og med enkle ord, slik at du kan forstå den, forstår sannsynligvis ikke hva de snakker om selv. 

Å bruke et pompøst og komplisert språk er ofte en hersketeknikk og brukes ikke for å forklare en problemstilling, men for å beholde eller oppnå en maktposisjon.  Politikere bruker ofte uttrykk som at ’dette er for komplisert til at vanlige folk kan forstå det’.  Det som de egentlig sier er at de forstår ikke problemstillingen selv, men de ønsker ikke at noen skal true deres posisjon.  Vi har sikkert alle hørt politikere si at Karl I. Hagens løsninger er for enkle til at de kan brukes i samfunnet.  Dermed insinuerer de at tilhengere av Fremskrittspartiet er mindre begavede.  Det som disse politikerne egentlig røper, er at de er redde for å miste jobben sin og at de ikke selv forstår helt enkle problemstillinger.  I jobbsammenheng har jeg hørt enkelte ingeniører si at ’denne oppgaven har så mange kompliserte faktorer som det må tas hensyn til at bare vi, men ikke dere har noen forutsetning for å komme frem til den beste løsningen’.  Det er helt tydelig at disse ingeniørene ikke ønsker å slippe andre til, men de ønsker kanskje å fakturere mest mulig timer uten å vekke mistanke om egen inkompetanse. 

4. Det er ingen grense for menneskelig ondskap.

 5. Demokrati er selvdestruerende.

 I det øyeblikk at folk finner ut at demokratiet kan brukes til å bevilge penger til pressgrupper på alle andres bekostning, da fungerer ikke demokratiet lenger og det er stor fare for at samfunnet vil gå til grunne fordi ingen vil jobbe for å skape verdier, men alle forsøker å leve på alle andres bekostning.  Det ville for eksempel være fullt legalt i et demokrati å vedta at all eiendom og formue skal konfiskeres fra alle de som har brune øyne og gis til de med blå øyne.  Når demokratiet har gått til grunne, kommer en diktator til makta. 

6.  Demokrati er idiotenes tyranni.

 7.  Sosialisme er psykopatenes, idiotenes og de inkompetentes tyranni.

 8. Den beste samfunnsform inkluderer privat eiendomsrett, fritt market og fri og frivillig prisdannelse.

 Alle mellommenneskelige transaksjoner bør foregå frivillig.  Dvs. at hvis selger og kjøper blir enige om en byttehandel så er det bra, men begge parter må når som helst ha frihet til å avslutte forhandlingen, før en avtale er inngått.  Det samme gjelder pris.  Hvis man ikke blir enig om prisen for en transaksjon, så kan begge parter uten represalier fra den andre part når som helst avslutte forhandlingen.  Når staten innfører pris eller lønnsregulering, da innføres egentlig en tvang mot den ene parten i en transaksjon.  Derfor kan sosialisme aldri fungere, fordi staten må bruke enormt store ressurser på å tvinge folk til å gjøre ting som de ikke ville ha gjort frivillig.  Når en stor grad av tvang innføres i et samfunn, så mister folk personlig initiativ, som også fører til lavere verdiskapning.

 9.  All form for regjereri inkluderer bruk av tvang mot folk og trussel om straff, hvis man ikke gjør det som staten påbyr. 

10. Toll og importavgifter er legalisert ran 

Du skylder ikke hverken toll eller avgifter til staten når du innfører varer fra utlandet.  Når en toller spør deg om du har noe å fortolle, så er det eneste fornuftige svaret at dette har du ikke noe med.  Hvis tollfunksjonæren likevel insisterer på å sjekke ditt kjøretøy for tollpliktige varer, da er den eneste fornuftige reaksjonen på dette å rette en ladd pistol mot hodet hans (hennes) og trekke av.  (Jeg sier ikke at du skal gjøre dette.  Hvis jeg hadde gjort det, kunne jeg ha blitt siktet for oppvigleri og oppfordring om å utføre en kriminell handling.  Jeg sier bare at det mest fornuftige ville ha vært å uskadeliggjøre enhver som er frekk not til å forlange betaling for at du skal skal få lov til importere varer fra et land til et annet. 

11. Alle former for formuesskatt, eiendomsskatt og arveskatt er legalisert ran. 

Formues- og eiendomsskatt er skatt uten at man har hatt en reell inntekt.  Dette er det samme som ran.  Dvs. en kriminell eller staten tvinger penger eller eiendeler ut av deg, fordi du har noe som den kriminelle eller staten kan ta fra deg.  Dette gjøres ved trusler om at det vil bli brukt fysisk makt mot deg, hvis du ikke etterkommer deres krav. 

12. MOMS er skatt for å få lov til å forsette å leve

Vi må alle ha klær på kroppen, tak over hodet, varme og mat for å fortsette å leve.  Forsøk å leve uten å kjøpe brensel, elektrisk energi, mat, klær og en bolig, så vil du finne ut at du temmelig fort vil enten fryse eller sulte i hjel.  For å kjøpe alle disse tingene må du betale MOMS.  Derfor er MOMS en avgift som staten innkrever av de borgerne som ønsker å fortsette å leve inntil de dør av alderdom.   

13.  Folk som lyger, bløffer eller utnytter deg bruker ofte et ordrikt, komplisert, pompøst og høytidelig språk, og de gjør det til sitt image å utad oppfattes som seriøse og prektige. 

14.  Jøder er ikke generelt mer intelligente enn kaukasiere.

15.  Sammenlignet med Churhill, F. D. Roosevelt, Harry Truman og Stalin så var Hitler ikke helt men nesten den snilleste gutten på søndagsskolen.  De alliertes krigsforbrytelser under den andre verdenskigen var like ille, eller endog verre en nazistenes.

16.  Det menneselige  liv begynner ved unnfangelsen.

Dette er det eneste tispunkt som et menneskes liv kan begynne, fordi ingen kan fødes uten først å unnfanges.

17.  Det går ikke an å være litt kjeltring.  Det er i hvert fall svært vanskelig. 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Sosialismen fungerer ikke, men hvorfor i all verden forsøker man fremdeles å reparere den?

av Sledge_Hammer in mai 22, 2009
Kategorier Uncategorized

I den praktiske verden er det slik at når noe ikke fungerer så slutter man temmelig fort å forsøke å få det til å fungere.  For noen år siden brakte Shell en spesiell bensin ut på markedet som skulle være spesielt effektiv til å rense sot ut fra bilmotorer.  Dessverre førte den spesielle bensinen også til at motorene skar seg, med dertil tilhørende kostbare reparasjoner.  Oljeselskapet Shell forsøkte først å skylde på at det var feil på enkelte bilmotorer, men etter hvert som det ble ugjendrivelig bevist at det var deres spesielle bensin som fikk bilmotorene til å skjære seg, sluttet man rett og slett å tilsette de additivene i bensinen som fikk bilmotorer til å skjære seg.  Det tok altså ikke så lang tid før man skjønte at additivene i bensinen ødela motorene og man forsøkte ikke i år ut og år inn å bortforklare problemet med dem. 

Nå er jeg ikke noen fiende av oljeselskapet Shell, men de forsøkte seg på slutten av 90 tallet også med en spesiell diesel som skulle gjøre det samme med dieselmotorer som den spesielle bensinen skulle gjøre med bensinmotorer.  Den spesielle dieselen skulle rense diesel bilmotorer for sot og dermed få mest mulig krefter ut av motorene.  Dessverre ble det slik at den nye dieselen også tilstoppet diesel filteret, noe som førte til driftstans langs etter landeveiene for en del av de bilene som hadde tanket den spesielle dieselen.  Jeg fikk også driftsstans med min bil etter å ha tanket den nye presumptivt rensende dieselen noen ganger, noe som førte til at mitt kundeforhold til Shell opphørte.  Moralen i historien er likevel at så snart at Shell hadde fått tilstrekkelig med klager på den nye dieselen, tapt penger på å bytte diesel filter på mange biler og skadet sitt renommé skikkelig ille, ble den naturligvis tatt vekk fra markedet.  Det er altså temmelig klart at i den praktiske verden, tas dårlige produkter vekk fra markedet så snart det er tilstrekkelig dokumentert at de faktisk er dårlige. 

Eksemplene på dårlige produkter og tjenester som forsvinner fra markedet fordi de rett er slett er dårlige kan egentlig forlenges i det uendelige.  Tenk bare på da flyselskapet Braathens innførte ordningen med Braathens ’first’ og ’back’ på sine innenlands ruter.  Meningen var at de som betalte en litt høyere billettpris skulle komme først på flyet, få mer romslige seter, gratis aviser, få noe å spise på flyturen og de skulle sitte forrest i kabinen.  De som derimot hadde betalt noe mindre for sine billetter skulle komme sist om bord på flyet og sitte bakerst i kabinen.  Å få utdelt mat og aviser på flyturen var det ikke snakk om.  Det ble naturligvis kaotisk og forsinkende at de stakkarslige Braathens-back proletarene nærmest skulle gå spissrotgang mellom de respektable first-passasjerende mens disse satte seg, for å komme til sine simple plasser bak i flyet.  Kanskje ideen hos Braathen faktisk var at de fattige passasjerene skulle ydmykes maksimalt vha. first og back ordingen, mens de velstående passasjerene skulle hovere over at de fattige proletarene dukknakket måtte kjempe seg vei bakover i kabinen før de fikk sette seg.  Tåpelig var ordningen i alle fall. 

Nå vet ikke jeg om ordningen med Braathens first og back alene var årsaken til at flyselskapet gikk konkurs, men en medvirkende årsak var det nok.  Dessuten, med en ledelse som finner på noe så tåpelig, kan man vel nesten forvente at driften ellers er temmelig ineffektiv.  Uansett som det som oftest går med dårlige tjenester under markedslovens jernharde hånd, så forsvant first og back ordningen etter en tid, men kanskje ikke raskt nok til at Braathens unngikk konkurs. 

Når man tenker på de dårlige resultatene av sosialismen overalt hvor den har blitt prøvet, kunne man kanskje ut fra sunn fornuft tro at folk flest ville ta kraftig avstand fra denne tankeretningen, så snart som dens miserable resultater var tilstrekkelig dokumenterte.  Slik er det dessverre ikke.  Et skoleeksempel på hvor dårlig sosialismen fungerer er historien om de forhenværende Vest og Øst Tyskland.  Da Tyskland ble delt ved slutten av den andre verdenskrigen, falt øst inn under kommunistisk kontroll av Sovjetsamveldet og vest ble stort sett kontrollert av USA, men med hjelp blant annet av Konrad Adenauer og Ludwig Erhard valgte man en samfunnsmodell som i stor grad tillot personlig frihet, privat initiativ, markedsmekanismen og fri lønns og prisdannelse.  Denne satsningen på markedsmekanismen førte nesten umiddelbart til det som ble kalt Wirtschaftswunder, eller med andre ord en meget kraftig økonomisk fremgang i Vest Tyskland som skapte en enorm økning i folk flests levestandard og kjøpekraft, samt en betydelig utvikling innen teknikk og vitenskap. 

Nå skulle man tro at det samme skulle ha skjedd i Øst Tyskland under sosialismens planøkonomi.  Begge delene av Tyskland startet jo på samme nivå etter den andre verdenskrigen.  I begge delene hadde man samme språk, samme kultur, omtrent likt utdannelsesnivå og befolkning av samme rase med omtrent likt intelligensnivå.  Ville det ikke være nærliggende å anta at man med den sosialistiske elitens planøkonomi skulle oppnå minst like gode resultater som i vest?  Nei, dessverre gikk det ikke slik.  Ikke på noen måte kom man i nærheten av å oppnå den kraftige fremgangen innen levestandard teknikk og vitenskap som var tifelle i vest.  Tenk for eksempel på de teknisk antikviterte Trabant bilene som man laget i Øst Tyskland i alle år helt frem til gjenforeningen i 1989.  Disse bilene kunne ikke på noen måte konkurrere med de mye mer teknisk avanserte og komfortable bilene som man laget i Vest Tyskland.  Slik var det dessverre nesten på alle områder i Øst Tyskland, man hadde mye dårligere produkter og leiligheter tilgjengelige for folk flest.  Man var mye fattigere og det var stort sett mangel og rasjonering på det meste. 

Det som gjelder for de forhenværende øst og vest Tyskland, kan også til fulle sies om nord og sør Korea.  Er det i det kapitalistiske sør Korea at folk svelter i hjel i hundretusenvis, eller skjer dette i det kommunistiske nord Korea?  Det er nok ingen overraskelse at det er i nord at både barn og voksne svelter i hjel og ellers lever på eksistensminimum og under.  Levestandarden er uendelig mye høyere i sør Korea, selv om vi snakker om to folk med samme språk, kultur og intelligensnivå.  Det er bare det politiske regime som er annerledes.   

Hvilken konklusjon kan vi dra av dette?  Jo, nemlig at sosialismen eller planøkonomien rett og slett ikke fungerer.  Skulle man da ikke som med de dårlige private produktene og tjenestene som er diskuterte ovenfor ganske enkelt ta erfaring til skrekk og advarsel fra sosialismens planøkonomi og resolutt kaste dette på historiens skraphaug.  Med andre ord, er ikke empirisk erfaring med sosialismen tilstrekkelig til å forkaste denne tankeretningen?   

Nei, det er det ikke slik.  

Det ser dessverre ut til at mange mennesker handler alt for emosjonelt og tror at dersom intensjonen med et eller annen sosialistisk inngrep i samfunnet er idealistisk ment, da vil inngrepet også ha gode resultater.  Selv om mange sosialister nok har idealistiske hensikter med sin streben, er det nok dessverre slik at ’veien til helvete er brolagt med gode intensjoner’.  Når folk flest skal begynne å handle logisk og innse at det er på resultatene at en ideologi skal bedømmes og ikke ut fra dens intensjoner, da vil nok flere land komme ut fra den evigvarende krisen som de er opp i.  Når dette vil skje vet jeg ikke, men etter min mening hjelper det med opplysning og undervisning i hva som fungerer og hva som ikke fungerer.      

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

What goes around comes around

av Sledge_Hammer in mai 14, 2009
Kategorier Uncategorized

Stikkord:, ,

Fortalte datteren om dobbeltdrapet før han skjøt seg selv.

Menn er i dagens samfunn så undertrykte i forhold til kvinner, at vold i et skilsmisseoppgjøre ofte blir det eneste rasjonelle alternativ for en mann å løse konflikten til sin fordel.

Det er svært mange eksempler på at en formuende mann kommer sammen med ei fattig men tilsynelatende “grei” dame.  Dama er en gold digger og har i mange tilfeller på forhånd planlagt å skile seg fra den naive mannen, så snart som hun med en rimelig mulighet kan stikke av med minst halvparten av hans formue.  Jeg har selv vært sammen med ei dame som gjorde hva hun kunne for at jeg skulle gjøre henne gravid.  På en måte så var jeg litt mistenksom tross alt på at hun var en gold digger, og det som hun ønsker skjedde i hver fall ikke sammen med meg.  Siden hun ikke ble gravid, slo hun opp og giftet seg fort med en større idiot enn jeg.  Mi eksdame fikk skilsmisse fra sin ektemann nesten umiddelbart da de hadde fått to barn, og hun stakk av med alt som de hadde opparbeidet seg av formue sammen.  Nå går idioten av en eksmann rundt i byen som en lutfattig taper og våger ikke en gang å se meg i øynene når vi tilfeldigvis går forbi hverandre.

Det samme skjedde med Paul McCartney som var så teit at han giftet seg med gold diggeren Heather Mills.  Alle Pauls venner sa at at hun var en gold digger og at han måtte styre godt klar av dama.  Likevel ble de gifte og skilte og McCartney ble kvitt en stor del av formuen sin (mange millioner kroner).  Ikke verst utbytte for ei dame som bare var gift med McCartney i noen få år.

Jeg har mistanke om at drapene på Nesøya har sitt utspring i en gold digger som sikkert ikke hadde noen formue i det hele tatt, før hun giftet seg med en formuende mann.  Etter noen få års ekteskap med påfølgende skilsmisse, så skal hun ha en stor del av mannens formue og hun sørger for at han mister sitt hjem.

I en slik situasjon, der kvinnene har enorme privilegier og fordeler på mennenes bekostning, så finnes det ikke så mange muligheter for en mann å avgjøre konflikten til sin fordel.  Man må huske på at når en minnelig ordning gjøres umulig, ofte pga. tåpelige lover og offentlig intervensjon, da blir ofte en ekstrem løsning på konflikten uunngåelig.  Medmindre vi derfor går tilbake til en fornuftig ordning, der kvinnen ikke får noenting dersom hun vil skilles og heller ikke får noen ekstra barnebidrag i en slik situasjon, da er jeg redd for at vi kommer til å se flere eksempler på at mannen skambanker eller dreper ekskona si.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00